12 הבתים של מפה אסטרולוגית

גלגל החיים האסטרולוגי
מפה אסטרולוגית היא מפת החיים של האדם, שמצוירת כגלגל, גלגל החיים. מפה אסטרולוגית מחולקת לשניים עשר בתים, שמייצגים תחומי חיים ונושאים שונים שבהם האדם מבטא את מכלול אישיותו. כל בית אסטרולוגי מייצג תחום מסוים ונושאים שקשורים לאותו תחום, לכן מכלול הבתים האסטרולוגים מייצג את מכלול חייו של האדם. ראייה פרטנית של כל בית בשילוב עם ראייה כוללת של כל בתי המפה האסטרולוגית, נותנת תמונה רחבה על חייו של האדם, ומאפשרת מתן הדרכה לשיפור ולתיקון כל רובדי חייו.
בית 1 – ה"אני", האישיות
הבית הראשון מייצג את ההופעה הייצוגית של האדם, את התדמית שלו, את האישיות שהאדם בוחר להקרין כלפי חוץ, ועל כן גם את הרושם הראשון שהאחרים מקבלים ממנו. במונחים פסיכולוגיים זוהי המסכה או הפרסונה, שמספקת לאדם הגנה ומסייעת לו ליצור את המגע הראשוני שלו עם העולם החיצוני.
בית 2 – המשאבים, ערכי החומר והרוח
הבית השני מייצג את המשאבים החיצוניים והפנימיים של האדם. המקורות הכספיים והרכוש הם המשאבים החיצוניים של האדם, המשאבים הפנימיים של האדם הם רגשותיו, כישוריו וערכיו.
בית זה מתאר את מצבו הכספי והכלכלי של האדם, מלמד על התייחסותו לכל התחום הפיננסי, מראה מה האמצעים שהאדם נוקט על מנת לבסס את עצמו, ומלמד על מקורות ההכנסה שלו. השילוב של ערכי הרוח וערכי החומר של האדם יוצרים יחד את ההערכה העצמית שלו.
בית 3 – התקשורת, אופן החשיבה, הסביבה הקרובה
נושאי הבית השלישי הם יכולת החשיבה, כשרים מילוליים, תנועה ונסיעות קצרות, תקשורת לסוגיה השונים. בית זה מייצג את יכולותיו המנטליות והתקשורתיות של האדם, מייצג לימודים בסיסיים ומידע בכלל, וכמו כן מלמד על קשריו של האדם עם סביבתנו הקרובה ועל הקשרים היומיומיים שהוא מקיים עם האנשים סביבו. כל אלה מעצבים את דפוסי המחשבה ואת אופני התקשורת שלו.
בית 4 – בית, משפחה, דיור
הבית הרביעי הוא הבסיס של המפה האישית, ומראה מהי התשתית שעליה אנו עומדים ומאיפה התחלנו את הצמיחה שלנו. בית זה מייצג את חוש השייכות האינסטינקטיבי שלנו לשורשים: להורים, למשפחה, לבית, למולדת, למסורת ולמורשת. באמצעות כל אלה מתגבשים תחושת הביטחון הפנימי והמערכת הרגשית שלנו, ומעוצבות האמונות שלנו על עצמנו. בית זה מתאר לא רק את המשפחה שבה גדלנו, אלא גם את המשפחה שהקמנו לעצמנו או שנקים בעתיד, וגם את הבית שבו אנו גרים, או את הבתים שאנו רוכשים.
בית 5 – אהבה, יצירה, ילדים
הבית החמישי מייצג את חיי האהבה של האדם. כאן נלמד על קשריו הרומנטיים, על דרכי ההבעה היצירתית שלו ועל הדברים שהאדם אוהב לעשות ושגורמים לו הנאה, כגון, תחביבים שונים ובילויים. בית זה מלמד על יחסו של האדם לנושאים אלה וכיצד הם מתבטאים בחייו. תחום האהבה והיצירה כולל כמובן את נושא הילדים, שהם בדרך כלל היצירה החשובה ביותר של האדם ומושאי אהבתו הבלתי מותנית.

בית 6 – בית השגרה, העבודה, הבריאות
הבית השישי מייצג את חיי השגרה – את מערכת ההרגלים של האדם, את מקום עבודתו, בעיות בריאות, הרגלי תזונה. נושאי העבודה והבריאות קשורים זה בזה, כיוון שחוסר סיפוק בעבודה או אבטלה נחשבים כגורמים מרכזיים למצבי תעוקה, פיזית או נפשית. כאן המקום להתמקד על הנושא של שינוי הרגלים שמזיקים לכם או שמחבלים בהתקדמות שלכם, ולהתכוונן לשינוי כדי לתקן ולשפר.
בית 7 – שותפויות וזוגיות
הבית השביעי מייצג מערכות יחסים, נישואים ושותפויות. כיוון שבית זה ממוקם מול הבית הראשון, הוא משמש כמראה ומשקף לאדם צדדים שאינם גלויים לו; בית זה מתאר כיצד אנו מתייחסים לזולת, ואיך מתנהלות מערכות היחסים שלנו עם בני זוג ועם שותפים.
הבנת מערכות היחסים שלכם יכולה לחדד עבורכם מהם הצרכים שאותם אתם רוצים שאחרים ימלאו עבורכם. התוודעות לחסרים ומודעות לתכונות שאותן אתם מעריכים בזולת מאפשרות לכם לחזק תכונות אלה בתוככם. כך, תוכלו ליצור קשרים עם אחרים לא על בסיס של חסר, הזדקקות ותלותיות, אלא מתוך כבוד הדדי ושלמות פנימית.
בית 8 – מוות והיוולדות מחדש – סיומים והתחלות
הבית השמיני מייצג את מעגל הלידה והמוות, את ההיוולדות מחדש, כוחות ספיריטואליים ואת היכולת לטרנספורמציה משמעותית בחיים. לכן, הוא מלמד על יחסו של האדם למצבי סיום בחיים, ומקושר ליכולתו של האדם להתאושש ממשברים, להתחדש ולהשתקם ולחולל שינויים דרסטיים בחייו. נושאים נוספים של בית זה הם: כספי הזולת, מין ויצרים.
בית 9 – הרחבת אופקים, השקפת עולם
הבית התשיעי מייצג התרחבות, התפתחות אישית ואופקים רחבים, על כן הוא מסמל גם נסיעות לחו"ל, לימודים גבוהים, חשיבה מופשטת, חזון וגם התפתחות רוחנית. הבית מייצג את השקפת עולמו של האדם, את פילוסופיית החיים שלו, את גישתו הדתית ואת הגישה המוסרית שלו, ומייצג גם נושאי חוק ומשפט.
בית 10 – קריירה, סמכות
הבית העשירי מייצג את המעמד החברתי של האדם, את תדמיתו המקצועית והציבורית ואת מידת היוקרה והכבוד שהוא זוכה להם. בית זה מייצג את אפשרויות הקריירה העומדות בפני האדם, ואת המסלול שבאמצעותו הוא יכול להגשים את עצמו ואת הייעוד שלו.
בית זה גם מסמל אנשים שמייצגים סמכות בחיי האדם, ואנשים שמהווים מודל עבורו ומשקפים עבורו את המנהיג הפנימי שבתוכו.
בית 11 – שאיפות ותקוות, חברויות, ארגונים
בית זה מייצג את השאיפות והתקוות של האדם ומלמד על מידת יכולתו לקדם את מטרותיו. הבית מייצג גם חברוֹת גדולות וארגונים, ומתאר את מידת מעורבותו החברתית של האדם ואת תרומתו הציבורית לקהילה בה הוא חי, ולטובת יעדים שאין בהם רווח אישי. הוא מלמד גם על קשריו של האדם עם חברים, ידידים וקולגות.
בית 12 – דברים סמויים, תת מודע, מצבי הסגר
הבית השניים עשר, שסוגר את גלגל החיים האסטרולוגי, מסמל את הדברים הנסתרים מן העין. הוא מסמל על כן את התת-מודע, שמכיל את מצבור הזיכרונות ואת התבניות המנטליות והאמוציונליות מהעבר, ועל כן בית זה מקושר באופן הדוק עם הקרמה הכוללת של האדם.
בית זה מסמל כיסופים וערגה לאיחוד עם התודעה העליונה, ומייצג כוחות נפשיים ורוחניים שמרוממים את האדם מעל המציאות. אך הצד האחר שלו מייצג כוחות הרס – הרס עצמי, או הרס שנגרם מפעילויות עוינות סמויות שמופנות כנגד האדם.
בית זה מייצג גם הסגר על כל צורותיו – הסגר שנכפה על האדם או כזה שהאדם לקח על עצמו; מייצג גם מקומות מבודדים, וגם תקופות התבודדות בהן האדם יוצר מגע עם האני הפנימי שלו, מגלה את עצמו ומתעורר רוחנית.

איחולים לשפע, הצלחה והגשמה,
מימוש מעשי של עקרונות רוחניים
08-9340269   RuthAharoni@gmail.com


הצטרפו אלי וקבלו מידע וכלים חינמיים ליישום מיידי:

חנות הספרים שלי בנושאי צמיחה אישית ורוחנית > 
New-Age-Books-Store